Rootsi Mööbel OÜ koostöös Columbus Eesti AS-ga viis läbi ettevõtte digidiagnostika analüüsi perioodil juuni-september 2020. Antud projekti elluviimiseks saadi toetust EASi digidiagnostika meetmest summas 7070 eur, mille abikõlbulik periood oli 01.06.2020 kuni 01.10.2020.

Ellu viidud projekti eesmärgiks oli läbi viia äriprotsesside analüüs seni kasutamata digitaalsete võimaluste leidmiseks ning luua ettevõtte digitaaliseerimise visioon ja tegevuskava.